تجربه یک آموزش جدید
دسته بندی

خانواده

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ارتباط صحیح والدین با نوجوانان

پژوهش های بسیاری نشان داده اند که بلوغ و رسیدن به دوران نوجوانی با افزایش اختلاف بین والدین و فرزندان ارتباط دارد....
ادامه مطلب