مارس 26, 2020

چند راه ساده برای یادگیری بهتر مطالب درسی

بعضی دانش آموزان برای یادگیری تمام مطالب تنها یک راه بلدند. آن هم این است که کتاب را باز کنند و چندبار از روی یک مطلب […]
مارس 26, 2020

چگونه اضطراب امتحان را کنترل کنیم

گرفتن امتحان و ارزیابی آموخته های دانش آموز امری اجتناب ناپذیر است. اما از طرف دیگر استرس و اضطراب ناشی از امتحانات گاهی عملکرد تحصیلی دانش […]