تجربه یک آموزش جدید

۲۸ آذر ۱۳۹۶

ویژگی های یک نوجوان مستقل

/
نوشته شده توسط
/

 

نوجوانانی كه از لـحاظ شخصیتی دارای حس استقلال هستند دارای ویژگی هایــــی می باشند كه با تـمرین آنها را بدست آورده اند. برای اینكه یك نوجوان مستقل باشد باید زحمات و مشكلاتی را تـحمل نـماید اما لذت برای خود بودن یكی از بـهترین لذت های معنوی و انسانـی می باشد كه برخی از نوجوانان خود را به خاطر وابستگی هایـی كه دارنـد ،  مـحـروم می نمایند.همچنین خانواده ها می توانند تاثیر بسزایی در امر خوداتکایی ومستقل بودن نوجوانان ایفا نمایند.

با در نظر داشتن ملاكهای زیر كه برخی از ویژگی های نوجوان مستقل را مطرح می نمایـد، می توان با تـمرین و تحمل برخی از سختی ها بدانـها دست یافت.

نوجوان مستقل

نوجوان مستقل

۱- برای هر كاری كه می خواهد انجام دهد ، نظر خواهی نمی كند. 

۲- نـهایت تلاش خود را بـخاطر قدردانـی دیگران انجام نـمی دهد.

۳- بیماری خود را اسباب نگرانی برای دیگران و موجب هیاهو نـمی كند.

۴- رهبر بودن را به دنباله رو بودن ترجیح می دهد.

۵- معتقد نیست كه اگر آدمها می خواستند، می توانستند خیلی بیشتر برای او مایه بگذارند.

۶- فكر از دست دادن یك دوست صمیمی او را به وحشت نمی اندازد.

۷- تایید نشدن از طرف كسی كه به او اهـمیت می دهد، برایش خیلی دردناك نیست.

۸- نیازی ندارد به اینكه دیگران به او احساس خوبی بدهند.

۹- برای حل اكثر مشكلات شخصی كه در زندگی با آن مواجه می شود، به توان خود اطمینان دارد.

۱۰- خیلی سریع با عقاید دیگران موافقت نـمی كند.

۱۱- فقط متكی به خود است.

۱۲- وقتی كسی به یك اشتباه او پی می برد، برآشفته نـمی شود.

۱۳- برای او سخت نیست از دیگری بخواهد به او لطفی بكند.

۱۴-  از توانایی لازم برای رهبری كردن افراد برخوردار است.

۱۵- اگر كسی كه دوستش دارد او را ترك كند، بیچاره و درمانده نـمی شود.

۱۶- حرف های دیگران او را خیلی ناراحت نـمـی كند.

 

منبع :مشاور نیوز

ارسال پاسخ