تجربه یک آموزش جدید

خانواده

سبک زندگی سالم در کودکان و نوجوانان

سبک زندگی شامل تمام روزمرگی ها، روش های زندگی و فعالیت هایی است که ما عموماً در زندگی مان انجام می دهیم. هرچقدر سن بالاتر...
ادامه مطلب

بهداشت روانی در نوجوانان-قسمت اول

 اگر بخواهیم در زندگی بهداشت و سلامت روان خود و فرزندانمان را تضمین کنیم، یکی از مهم ترین موارد این است که استرس های مختلف...
ادامه مطلب

چگونه مسایل جنسی را به کودک یا نوجوان خود آموزش دهیم؟

آموزش مسایل جنسی به کودک و نوجوان غریزه ی جنسی، یک ویژگی مشترک بین تمام انسان هاست. این غریزه در دوران نوجوانی در انسان به...
ادامه مطلب