تجربه یک آموزش جدید

۲۹ بهمن ۱۳۹۶

بلوغ چیست؟

یک خانواده از آغاز تشکیل خود مراحل مختلفی را پشت سر می گذارد، زن و مردی که در کنار هم قرار می گیرند و یک خانواده را تشکیل می دهند، پس از مدتی صاحب فرزند می شوند.

 این فرزند اگر دختر باشد تقریباً بین سن ۱۰ تا ۱۲ سالگی و اگر پسر باشد بین سن ۱۱ تا ۱۴ سالگی به سن بلوغ می رسد. بلوغ نوجوانان ابعاد مختلفی دارد. اولین جنبه ی بلوغ جنبه ی جسمی و جنسی آن است که ظاهر می شود. یعنی اولین تغییراتی که در نوجوان به وجود می آید، تغییرات جسمانی و جنسی هستند. تغییرات هورمونی تقریباً از ۸ یا ۹ سالگی آغاز می شوند. در پسرها در اول نوجوانی، رشد عضلانی، رویش موی صورت و بدن و خصوصیات جنسی مردانه و در دخترها رشد پستان ها، رحم و واژن رخ می دهد.

بلوغ در نوجوانی

 نشانه های بلوغ

 اولین نشانه ی بیرونی بلوغ افزایش سریع قد و وزن است. این نشانه در پسرها در سن ۱۲ سالگی و در دختر ها تقریباً در ۱۰ سالگی به وجود می آید. نخستین قاعدگی در دخترها در سن ۱۲ تا ۱۳ سالگی دیده می شود. این در حالی است که پسرها اولین انزال را در سن ۱۳ تا ۱۴ سالگی تجربه می کنند.

نوجوانان در این سنین بیشتر درگیر تغییرات جسمی خود هستند و نسبت به ظاهر خود بسیار حساسند. این حساسیت را دخترها بیشتر روی جوش هایی که روی صورتشان می زند و رشد پستان های خود دارند. در مورد پسرها این حساسیت بیشتر روی رویش موی صورت و بلند شدن ناگهانی قد وجود دارد که ممکن است آنها را بدقواره نشان دهد، همچنین آنها ممکن است بزرگ شدن اعضای تناسلی خود را خجالت آور بدانند.

هرچه سن نوجوان بالاتر می رود و از سنین اولیه ی نوجوانی فاصله می گیرد، توجه بدنی او کمتر شده و بیشتر به دنبال کشف کردن هویت خود می رود. او فرهنگ خود را بررسی می کند و سعی می کند نقش های فرهنگی را بپذیرد. و در حقیقت وقتی می توانیم بگوییم نوجوانی تمام شده که فرد هویت خود را بیابد و به نقش خود در خانواده و جامعه پی ببرد.

بلوغ در نوجوانان

نوجوانی دوره ای است که در آن از یک طرف فرد تحت فشارهای روانی و زیستی از درون خود است. و از طرف دیگر انتظاراتی از طرف اجتماع از او می رود که باعث می شود نوجوان فشار زیادی را تجربه کند. این فشار در موارد بسیاری با پرخاشگری همراه است و حتی در مواردی ممکن است با بزهکاری همراه شود.

تکالیف نوجوان

دوره ی نوجوانی یک سری تکالیف دارد که اگر در این دوره به خوبی به انجام برسند باعث می شود که نوجوان بتواند این مرحله را که به مرحله ی ” طوفان و تنش” معروف است، به خوبی پشت سر بگذارد و با موفقیت وارد مرحله ی بعدی زندگی خود شود.

یکی از این تکالیف، دلبستگی سالم به والدین و کسب توانایی برای مستقل شدن از والدین است. آنها باید بتوانند مسیر حرکت خود در زندگی را انتخاب کنند و تنها مسیری که والدین یا جامعه برای آنها در نظر گرفته اند را دنبال نکنند، باورهای خودشان را بشناسند و براساس آنها رفتار کنند. هرچه از سنین اولیه ی نوجوانی می گذرد بهتر است نوجوان یاد بگیرد به جای واکنش های شتاب زده و احساساتی، بیشتر فکر کند و بین عقل و احساس خود تعادل به وجود آورد. بهترین حالت در رفتارها و تصمیم گیری های نوجوان این است که در حالی که بر اساس عقل خود رفتار می کند، احساسش را نیز نادیده نگیرد و از هر دو قوه ی عقل و احساس در تصمیم گیری هایش استفاده کند.

ThumbnailImage

دوره ی نوجوانی و بلوغ دوره ی بسیار حساسی در زندگی انسان است. دوره ای است که پایه های بعدی زندگی بر روی آن بنا می شود. لازم است که والدین و خانواده ی نوجوان با صبر او را یاری کنند و اجازه ندهند پرخاشگری های موقت نوجوان زمینه ای برای طرد شدن او از خانواده ایجاد کند. والدین باید بدانند اگر در این دوره صبر کنند و همراه نوجوان خود باشند، به زودی او را بسیار آرامتر، با هویتی شکل یافته و شخصیتی کامل شده خواهند یافت.

ارسال پاسخ